Bospad 22, 9684 AW Finsterwolde     0597-333950

Veilingen

Wat is een veiling?

Een veiling is een openbare zitting waarbij 1 of meer objecten worden toegewezen aan bieders aan de hand van wel gedefinieerde regels. Deze regels specificeren voor elke bieder welke objecten hij wint en hoeveel hij moet betalen, afhankelijk van zijn bod en de biedingen van andere bieders.

VERPACHTING BIJ INSCHRIJVING

Op verzoek van de provincie Groningen wordt bij openbare inschrijving aangeboden
voor een periode van 3 jaren (periode 1.1.2019 t/m 31.12.2021) in pacht (op basis van
artikel 7:397 lid 1 Burgerlijk Wetboek / geliberaliseerde pacht), als één blok, het
navolgende:

 • een perceel grasland, groot ongeveer 2.55.27 ha., kadastraal bekend gemeente
  Finsterwolde, sectie G, nummer 215 (gedeeltelijk), plaatselijk bekend
  Nieuweweg te Finsterwolde;
 • een perceel grasland, groot ongeveer 7.80.93 ha, kadastraal bekend gemeente
  Finsterwolde, sectie G, nummer 546 (gedeeltelijk), plaatselijk bekend
  Nieuweweg te Finsterwolde;
 • een perceel grasland, groot 19.40 are, kadastraal bekend gemeente Winschoten,
  sectie I, nummer 165, plaatselijk bekend Nieuweweg te Winschoten;
 • een perceel grasland, groot 33.85 are, kadastraal bekend gemeente Winschoten,
  sectie I, nummer 678, plaatselijk bekend Oostwoldjerweg te Winschoten.

ADVERTEREN
16.002 KAART
INSCHRIJFVOORWAARDEN
INSCHRIJFBILJET
CONCEPT PACHT