Bospad 22, 9684 AW Finsterwolde     0597 - 333 950 info@notarisvanderlaan.nl

De notaris en haar team zijn specialisten op diverse vlakken.

Specialisaties

U kunt bij ons terecht voor onder andere de volgende diensten en we zijn gespecialiseerd in:
 • Huwelijksvoorwaarden / partnerschapsvoorwaarden
 • Samenlevingsovereenkomsten
 • Testamenten / WLZ.
 • Levenstestamenten
 • Voogdij
 • Uit elkaar gaan / verdeling
 • Schenking: opmaken van schenkingsakten en doen van schenkingsaangiften
 • Afwikkeling nalatenschappen/erfenissen
 • Verklaring van erfrecht / executele
 • Bewind / mentorschap / curatele
 • Aangifte erfbelasting
 • het opmaken van koopovereenkomsten (zakelijk en particulier)
 • het opmaken van akten van levering (zakelijk en particulier)
 • het vestigen van hypotheken (zakelijk en particulier)
 • het begeleiden van nieuwbouwprojecten
 • het vestigen en/of wijzigen van zakelijk rechten
 • het organiseren en begeleiden van veilingen
 • het splitsen in appartementsrechten
 • Oprichten van besloten vennootschappen, stichtingen en verenigingen
 • Statutenwijziging van besloten vennootschappen, stichtingen en verenigingen
 • Bedrijfsoverdracht en -overname Uitgifte en certificeren van aandelen
 • Adviseren bij contracten e.d