Bospad 22, 9684 AW Finsterwolde     0597-333950

Nieuws over notariële zaken.

Nieuws van de Notaris

Nieuwe website over trouwen, geregistreerd partnerschap en samenwonen!

De Wet Beperkte gemeenschap van goederen is op 1 januari 2018 ingegaan. Dat betekent dat er bij het aangaan van een huwelijk of geregistreerd partnerschap een aantal zaken anders wordt geregeld dan voorheen. Om iedereen goed over de nieuwe situatie te informeren heeft de KNB de website Samen Verder ontwikkeld.

De themasite ‘Samen Verder’ is het eerste deel van de vernieuwing van de publiekssite www.notaris.nl en vervangt het onderdeel ‘Trouwen of samenwonen’. Dit jaar zullen ook de andere onderdelen van de site worden vernieuwd. Ook de website www.zozijnwenietgetrouwd.nl verwijst nu naar de nieuwe themasite.

 

Financiele nood geen reden voor huuropzegging…!

Huurders van woningen genieten huurbescherming. Dat wil niet zeggen dat er geen redenen voor de verhuurder kunnen zijn om de huur op te zeggen. De wetgever heeft in het Burgerlijk Wetboek een limitatieve opsomming gegeven voor beëindiging van de huurovereenkomst. Met andere woorden alleen in die gevallen die in de wet zijn genoemd mag de verhuurder gebruik maken van zijn bevoegdheid de huur op te zeggen. Een van deze redenen kan zijn, dat de verhuurder de verhuurde woning dringend nodig heeft voor eigen gebruik, mits ook de huurder andere passende woonruimte kan krijgen.
Een voorgenomen verkoop van de woning kan echter niet worden aangemerkt als dringend eigen gebruik. In een procedure voor de kantonrechter van de Rechtbank Limburg werd een vordering tot ontbinding van de huurovereenkomst afgewezen, omdat de verhuurder de woning wilde verkopen, om daarmee zijn financiële problemen op te lossen. Verhuurder verbleef in een zorginstelling en had daarom zijn woning verhuurd. Omdat de eigen bijdrage voor zijn verzorging in de instelling aanzienlijk was verhoogd, zegde de verhuurder de huur op om de woning te kunnen verkopen.De kantonrechter was van oordeel, dat de wet niet voorzag in opzegging van de huurovereenkomst om deze reden. Het belang van de huurder om te kunnen blijven wonen, weegt volgens de rechter zwaarder dan het financieel belang van de verhuurder.
Lees verder

Erfenis opgemaakt …?

Krijgt iemand een nalatenschap, maar komt hij er vele jaren later achter dat de overledene nog een kind blijkt te hebben? Dan kan dat heel vervelend aflopen, zeker als de erfenis al is opgemaakt!
De Rechtbank in Rotterdam moest onlangs oordelen over een zogenaamd verzoek tot gerechtelijke vaststelling van het vaderschap. De moeder van een minderjarig kind diende dit verzoek binnen de verjaringstermijn van twintig jaar in. Zij vroeg ook direct om afgifte van de hele nalatenschap van de overleden man, inclusief het door de jaren opgebouwde rendement. Het kind zou immers na de vaststelling van het vaderschap de enige erfgenaam zijn.
Lees verder